bg_image
ثبت شکایات در

عمده فروشی پورتراب

عمده فروشی پورتراب در جهت رفاه حال مشتریان عزیز و خدمات عالیه اقدام به فراهم کردن شرایط تماس با مدیر فروش ، توزیع و مدیریت عامل جهت ثبت هرگونه شکایات و دریافت پاسخ مناسب کرده است

مدیریت فروش جناب اسدی

شماره تماس: 09302482400

مدیریت توزیع جناب مافی

شماره تماس: 09364338512

مدیریت عامل جناب پورتراب

شماره تماس: 09120211106