مدیر امور‌ مالی

قاسم بن سعید

با تجربه کاری در زمینه امور مالی با بیش ۳۰ از سال سابقه بدون شک یکی از بهترین و مجرب ترین کارشناسان مالی در کشور ایران می باشد او فعالیت خود را در‌ سازمان صدا و سیمای اهواز شروع کرد و ادامه آن را در شهر بجنورد خراسان شمالی ادامه داد و در حال حاضر در عمده فروشی پورتراب به عنوان یکی از پایه های اصلی مجموعه و عامل اصلی پیشرفت ۲ سال گذشته این مجموعه می باشد.