مدیر فروش

هوشنگ اسدی

متخصص مذاکره ، تسلط به اصول فن بیان ، رعایت و اجرای Team work ، مسلط به ارتباط پرسنلی و مدیریت جذب ، تسلط به تجارت پرسود برای هر دو طرف مذاکره (Win&Win) ، کلیه امور بازرگانی ، متخصص مواد غذایی ، تسلط به کلیه امور بازرسی ، سابقه بالا در سرپرستی فروش ، مسلط به امور مشاوره مالی ، مجری استارت فروش مویرگی(FMCG)