مدیریت مجموعه

مسعود پورتراب

مسعود پورتراب فعالیت تجاری و تجربی خود را در سال 2018 در شهر اهواز و پخش ستاره اهواز به عنوان مدیر داخلی شروع کرد که در آن مجموعه 15 فروشنده را تحت نظر داشت و به صورت شخصی در خارج از شرکت فعالیت آن ها را آنالیز میکرد با گذشت زمان و کسب اطلاعات و تجربیات بیشتر اقدام به سپری کردن دوره های تخصصی مانند ام بی ای ، مدیریت اجرایی ، دوره احکام تجارت کرد و غیره.. اطلاعات تخصصی و تجاری خود را ارتقا داد بعد از گذشت 2 سال در سال 2020 تصمیم گرفت شرکت خود با نام عمده فروشی پورتراب آغاز کند که از آن زمان تا امروز به طور تدریجی این کسب و کار را گسترش داده است و در حال حاضر این مجموعه به یکی از عمده فروشان قدرتمند و تاثیرگذار در شهر کرج شده است این مجموعه در حال حاضر با 16 نفر پرسنل مسئولیت پذیر و متخصص در حال فعالیت می باشد

مجوز‌ و گواهی‌